top of page

Huishoudelijke zorg

Als u vanwege uw beperking of (chronische) aandoening de huishouding zelf niet meer kunt doen, is het mogelijk om hierbij hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het wassen, strijken, stofzuigen, boodschappen doen, eten voorbereiden en schoonmaken van de keuken en het toilet. 

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het primair om het ondersteunen of overnemen van de zorg door een zorgaanbieder bij mensen met een aandoening of beperking. Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging.


Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan:

  • Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen.
  • De cliënt uit en in bed helpen of ondersteunen hierbij;
  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;
  • De cliënt hulp bieden bij het eten en drinken;
  • Incontinentie ondersteuning;
  • Klaarzetten en toedienen van medicijnen;

Verpleging

Kampt u met gezondheidsproblemen? Bent u aan het herstellen van een operatie, maar wilt u dit graag thuis doen? Heeft u meer uitgebreide zorg nodig dan alleen persoonlijke verzorging? Passion Zorg & Welzijn staat voor u klaar!


Passion Zorg helpt u bij uw herstelproces na een operatie of bij algemene verpleging. Deze verpleging bestaat uit wondverzorging en het toedienen van medicatie en injecties. Ons team bestaat uit bekwame verzorgenden IG en verpleegkundigen die u graag snel weer zien herstellen. Onze zorgzame handen zullen u er weer bovenop helpen.


Onze verzorgenden en verpleegkundigen willen u een vertrouwde en warme omgeving bieden. Wij werken met gediplomeerde mensen in een klein team, zodat u niet elke keer een nieuw gezicht ziet. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwd raakt met onze verpleegkundigen en onze hulp ervaart als persoonlijk en warm.

Begeleiding

Begeleiding individueel in de Wmo is gericht op
•  het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven
•  de participatie in de samenleving van personen met een beperking of met chronische psychische, psychosociale of psychiatrische problemen
Voorbeelden van begeleiding
•  bij de administratie, post en financiën
•  bij het boodschappen doen
•  bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
•  om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
•  om de dag in te delen en dingen te ondernemen
•  bij het contact zoeken met mensen in de omgeving
•  bij de persoonlijke verzorging
om meer te lezen over begeleiding.
Klik hier om meer te lezen over begeleiding.

Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT)

Wanneer u wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u verpleging thuis nodig heeft, zetten wij MSVT in. De behandeling/ verpleging geschiedt onder supervisie van de medisch specialist van een ziekenhuis.

Klik hier om meer te lezen over MSVT.

Contact informatie

Thuiszorg Passion Zorg & Welzijn

Telefoon: 070 - 32 60 173

Planning: 06 - 84 10 06 90

Email: Info@passionzorgwelzijn.com

Telefonisch bereikbaar

Maandag:      09:00 - 16:30 uur

Dinsdag:        09:00 - 16:30 uur

Woensdag:    09:00 - 16:30 uur

Donderdag:   09:00 - 16:30 uur

Vrijdag:          09:00 - 16:30 uur

Zaterdag:         Alleen bij spoed

Zondag:           Alleen bij spoed


Openingstijden kantoor

Maandag:       09:00 - 16:30 uur

Dinsdag:         09:00 - 16:30 uur

Woensdag:     09:00 - 16:30 uur

Donderdag:     09:00 - 16:30 uur

Vrijdag:           09:00 - 16:30 uur

Zaterdag:                     Gesloten

Zondag:                       Gesloten


Adres:

Paul Krugerlaan 10

2571 HK Den Haag


Bij spoedgevallen

In geval van spoed kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator mevrouw J. Nabbe via het volgende telefoonnummer: 06 - 15 95 56 06

bottom of page